Snel zoeken Uitgebreid zoeken Site doorzoeken

Afkortingen liedbundels

Geplaatst op 11 januari 2005

6 L 6 Lessen over de Messias (W.Bleij)
24 Kerkl 24 Kerklieden (H.Jongerius)
90G Negentig Gezangen in gebruik bij de Ger.Kerken Vrijgemaakt
102G 102 gezangen
AB Va Abdijboek - Varia (liederen)
Adem Adem van het jaar
AJDL Aan jou dit lied (Liedbundel van een oecumenische basisgemeente)
AK Amsterdamse Katernen
AvB Adem van boven (A.Troost)
AWN Alles wordt nieuw (H.Lam)
Bavo Bavoliedboek
BdP Het Boek der Psalmen (vert.: K.Ouwens)
BJK Bijbelliederen voor jonge kinderen (J.van Laar)
BK Bijbelse Kantieken (Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie)
BL Bijbels Liedboek (H.Jongerius)
BP Het Boek der Psalmen (vert.: Gerhardt/Van der Zeyde; muziek: IWVL)
C Contrafacten
Can Cantatorium (Tussenzangen voor het gehele kerkelijk jaar)
Canonboek Canonboek (Centrum voor de Kerkzang)
CH4 Church Hymnary 4th Edition 2005 (UK)
CoG Colours of Grace (internationaal gezangboek)
CP Common Praise (UK)
CV Christvesper (Centrum voor de Kerkzang)
DB Dienstboek deel 1 (Schrift-Maaltijd-Gebed)
DB2 Dienstboek deel 2 (Leven-Zegen-Gemeenschap)
DMV Door mensen verwoord (H.Jongerius)
DWG De Woorden gezongen
EBG Liedboek Evangelische Broedergemeente in Nederland
EG Evangelisches Gesangbuch (Duitsland)
EG-BEP Evangelisches Gesangbuch Regionalteil Baden, Elsass und Lothringen, Pfalz (Duitsland)
EG-W Evangelisches Gesangbuch Regionalteil Württenberg (Duitsland)
EL Evangeliederen (M.v.d.Plas)
ELB Evangelische Liedbundel
ELK Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk
ERG Evangelisch-reformiertes Gesangbuch (Zwitserland)
Eva Eva?s lied
Filippus Filippus Liederenboek
FLC Festival of Lessons and Carols
GKB Gereformeerd Kerkboek (Ger. Kerken Vrijgemaakt; ed. 2006)
GL Gotteslob (Duitsland)
GLB Gezongen Liedboek (H.Oosterhuis)
GOTZ Geroepen om te zingen
GvL Gezangen voor Liturgie
GVOU Ga voor ons uit (H.Jongerius)
HAV Hoop van alle volken - Zingen met partnerkerken
HOS Hoor onze stem (Liturgische gezangen op teksten van Andries Govaart)
HOV Het oneindige verlangen (Muus Jacobse)
Iona Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow
JLL Jij leve lang
JMA Jij, mijn adem (S.de Vries)
KD Kinderdiensten (W.Bleij)
KDB Klein Dienstboek (J.Duin)
KG Katholisches Gesangbuch (Zwitserland)
KK Voor de kinderen van Korach (deel+blz)
KnhW Kom naar het water (J.P.Schouten)
LB Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk (2013)
LBel Land van Belofte (J.W.van de Velde)
LbK Liedboek voor de kerken (1973)
LD Laus Deo (Bisdom Roermond)
LG Liturgische Gezangen
LKi Liedboek voor de kinderen
LL Het lied op onze lippen (T.Naastepad)
LvdW Lied van de week (NCRV)
LvhB Liederen van het begin
MAW Met andere woorden (H.Lam)
MB Muziekbladen bij Continuo
MHA Met harp en al - Psalmen van David (P.Oussoren/G.Oost)
Ministeriale Ministeriale (J.Wit)
Moses Aan de hand van Moses
Nacht Nacht die ons zal dagen (R.van Loenen)
NEH New English Hymnal 1986 (UK)
NEP Engelse psalmen met Nederlandse tekst (red.: J.Valkestijn)
OKG Oud-Katholiek Gezangboek
OKK Oud-Katholiek Kerkboek
Opstaan Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld
OT Op Toonhoogte (Liedbundel van de HGJB)
OVG Onze Vader gezongen
PO Een plaats ontzegd
PotZ Poëzie om te zingen (A.den Besten)
PP Petrus & Paulusbundel
PVN Psalmen voor nu (+deel)
RB Randstadbundel
SG Stichtse Gezangen (S.de Vries)
T Tussentijds
T Fr Tussentijds Fries katern (Tuskentiden)
Taizé Taizé liederen- en gebedenboek (Nederlandse uitgave 2008)
THD Tegen het donker (S.de Vries)
ToN Toonladders op naam (W.Pendrecht)
Tr Zingende Gezegend (A.Troost)
Tr2 Voorzichtig licht (A.Troost)
UAM Uit aller mond
UZMH U zoekt mijn hart (+ deel)
Van harte Van harte brengen wij U lof (J.Zijlstra)
VE Een vleugje eeuwigheid - 80 Bach-koralen herdicht (R.Borkent)
VL Verzamelde Liederen (W.Barnard)
VLB Verzameld Liedboek (H.Oosterhuis)
VLV Verzamelde Liederen (Sytze de Vries)
VO Voor onderweg (H.Jongerius en J.Raas)
VWW Voor wie wachten (H.Jongerius en J.Raas)
WG Wisselende Gezangen
WL Op de wijze van het lied (Hans Mudde)
WoW Woord op Wieken
Wij delen Wij delen in uw leven (G.Landman)
YfC Youth for Christ liedbundel
ZAD Zing alle dagen
ZG Zingend Geloven
ZHGK Zoet houd goed koper
ZidT Zingen in de tijd
ZiV Zingen in vieren
ZJ Zingt Jubilate (Vlaams; editie 2006)
ZJ1 Zingt Jubilate (eerste editie 1976)
ZLe Zingen van het leven
ZLi Zingen van het licht
ZmdH Zing met de hemelboden (R.Borkent)
ZMZ Zolang er mensen zijn (H.Oosterhuis)
ZotV Zingen om te vieren
ZZW Zij zingen zich een weg (H.Bouma)