Snel zoeken Uitgebreid zoeken Site doorzoeken

Over de database

Geplaatst op 21 december 2004

Deze website is een database met gegevens van kerkliederen. Er zijn allerlei zoekfuncties, zodat de databse kan worden bevraagd op titel, naam (tekstdichter of componist), liedbundel, gebruik in de liturgie (gelegenheid of kerkelijk jaar), op bijbeltekst, melodielijn (solmisatie) en aantal lettergrepen (metrisch schema).
De liederen zelf worden niet weergegeven.

Deze database is ontwikkeld door Pieter Endedijk.

Snel zoeken
Met de functie Snel zoeken kan met behulp van een enkele woord of een enkele naam worden gezocht. Zoekt u met meer woorden of een bijbeltekst, schrijf deze dan tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld "Luc 2" voor liederen bij Lucas 2.

Uitgebreid zoeken
Bij Uitgebreid zoeken kunt u uitgebreidere zoekfuncties en combinaties daarvan gebruiken.

Categorie: Hier kunt u eventueel een bepaalde zangvorm selecteren.

Titel: Hier kunt u op de titel of de aanvangsregel of een deel daarvan zoeken.

Naam
: Hier kunt u de naam van een dichter, componist of vertaler invullen.
(NB: In de database zijn de auteurs deels met hun voor- en achternaam aangegeven, deels met de achternaam, gevolgd door initialen. Dat zal op den duur worden aangepast. Het is handig om voorlopig alleen het hoofdwoord van de achternaam de gebruiken.)

Bundel: Hier kunt een liedbundel selecteren waarin u wilt zoeken.

Gebruik: Hier kunt u liederen zoeken voor een bepaalde periode of (zon-)dag in het kerkelijk jaar of voor een bepaalde gelegenheid.

Bijbelboek: Hier kunt u op een bijbeltekst selecteren. Het scrollmenu geeft de mogelijke bijbelboeken weer, daarachter kunt hoofdstuk en verzen aangeven. U kunt ook alleen op bijbelboek zoeken (bijvoorbeeld: zijn er liederen bij het boek Nehemia?) of op bijbelhoofdstuk of een bijbelvers of bijbelpericoop. De laatste twee worden aangeduid met de oecumnenische schrijfwijze: tussen bijbelhoofdstuk en bijbelverzen een komma: Psalm 106, de verzen 1 t/m 5 wordt aangegeven met Psalm 106,1-5.

Solmisatieschema: Het solmisatieschema betreft de melodielijn van de eerste regel, geanalyseerd met de solmisatienamen: do = 1, re = 2 enz. Wie van een lied geen tekst weet, maar wel de eerste regel kan neuriën, heeft hiermee een extra zoekmogelijkheid. Voorbeeld: als 1-6-5-1-1-2-4-3-2 wordt ingetypt worden alle liederen met de melodie van psalm 118 opgesomd. Niet altijd zal de juiste melodie worden weergeven, soms komt wat als motief is opgevraagd ook voor in andere eerste regels van melodieën.
Als men in de record van een lied op het solmisatieschema klikt, ziet men andere liederen op dezelfde melodie.

Metrisch schema: Het metrisch schema betreft het aantal lettergrepen per regel. Hiermee kan bij een tekst een alternatieve melodie gezocht worden met hetzelfde lettergrepenschema. Of het ritme dan past, of de tekst- en de melodie-accenten met elkaar kloppen, en of de sfeer van de andere melodie de woorden ondersteunt of juist niet, moet blijken als de hele tekst wordt doorgezongen op die melodie. Alleen van strofische liederen wordt het metrisch schema weergegeven. Niet altijd zal de juiste melodie worden weergeven, soms komt wat als motief is opgevraagd ook voor in andere eerste regels van melodieën.
Veel liederen hebben een gebruikelijk metrisch schema, zoals 8-7-8-7. Hedendaagse liederen hebben vaak een ongebruikelijk rijmschema. Wie bijvoorbeeld op het schema 4-6-8-7-6 of 7-10-8-5 zal maar één resultaat vinden.